WRPO 1.4.1
A A A

Arkadiusz Pietrus P.P.H.U. „ARKOS” realizuje projekt pn.

Rozszerzenie działalności eksportowej firmy „ARKOS” poprzez wkroczenie na chorwacki rynek zagraniczny

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.4.1.

 

Cele i planowane efekty projektu:

·        Głównym celem projektu jest realizacja Planu Rozwoju Eksportu i zawartych w nim założeń dotyczących rozszerzenia działalności eksportowej na wybranym rynku. Dzięki wdrożeniu innowacyjności produktowej i technologicznej, firma Arkadiusz Pietrus P.P.H.U. „ARKOS” pozyska klientów na rynkach zagranicznych, głównie chorwackim oraz zdywersyfikuje ofertę swoich produktów o innowacyjną gamę mebli twardych i tapicerowanych, których udoskonalonym elementem będzie innowacyjna rama klejona z drewna sosnowego. Dzięki temu produkt zyska niezwykłą stabilność i wytrzymałość. Zastosowanie innowacyjnego procesu produkcji sprawi, że produkt będzie dostosowany do potrzeb najbardziej wymagających klientów na wybranym rynku docelowym.

 

·        Realizacja  projektu przez firmę Arkadiusz Pietrus P.P.H.U. „ARKOS” będzie miała również wpływ na zwiększenie polskiego eksportu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw prowadzących taką działalność poprzez:

1.   Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy – Zagrzeb – 1 szt.

2. Udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w charakterze wystawcy –Poznań/Ostróda – 3 szt.

3. Poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania) – 1 szt.

 

·        Realizacja wskazanych działań pozwoli rozszerzyć działalność eksportowa na rynkach zagranicznych, co doprowadzi do wzrostu przychodów z eksportu, budowy międzynarodowej pozycji konkurencyjnej firmy oraz nawiązania kontaktów handlowych z zagranicznymi partnerami, co odpowiada zdefiniowanym potrzebom firmy Arkadiusz Pietrus P.P.H.U. „ARKOS”  w zakresie rozwoju poprzez eksport.

 

·        Nawiązanie i rozwijanie współpracy z zagranicznymi podmiotami doprowadzi do zwiększenia obecności firmy na konkurencyjnych rynkach, na których klienci maja znacznie wyższe oczekiwania niż klienci na rynku krajowym. Współpraca z partnerami zagranicznymi pozwoli również  na wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk poprzez poznanie specyfiki oferowanych produktów konkurencyjnych, wykorzystywanych technologii oraz przeanalizowanie funkcjonowania rynków zagranicznych w tym analizy upodobań klientów zagranicznych.

 

Cele jakie zamierza osiągnąć w wyniku realizacji projektu firma Arkadiusz Pietrus P.P.H.U. „ARKOS”   wpisują się w cele strategii regionalnych, w tym w ramy poddziałania 1.4.1 WRPO.  Założenia projektu są zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020 (Cel operacyjny 6.9 - Tworzenie warunków dla ekspansji gospodarki województwa na rynki zewnętrzne) oraz zapisami WRPO na lata 2014-2020 (PRIORYTET INWESTYCYJNY 3b, cel szczegółowy: Zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP).

 

Wartość projektu : 672 912,09 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 485 803,30 PLN

 

Projekt realizowany w okresie 01.02.2016 – 31.03.2017.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pietrus Arkadiusz tel. 696417623

 

WYNIKI

 1) W związku z ogłoszonym dnia 03.02.2016 roku zapytaniem ofertowym dotyczącym usługi doradczej oraz organizacji targów meblowych w Zagrzebiu zgodnie z planowaną realizacją projektu pn. "Rozszerzenie działalności eksportowej firmy "ARKOS" poprzez wkroczenie na chorwacki rynek zagraniczny" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4., Poddziałanie 1.4.1. PPHU "ARKOS" Arkadiusz Pietrus ogłasza, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BIURO PROMOCJI EXPORTU "EURO TARGI" TERESA PRONDZINSKA.

2) W związku z ogłoszonym dnia 03.02.2016 roku zapytaniem ofertowym dotyczącym tłumaczenia katalogów, druku katalogów i ulotek oraz zakup długopisów reklamowych zgodnie z planowaną realizacją projektu pn. "Rozszerzenie działalności eksportowej firmy "ARKOS" poprzez wkroczenie na chorwacki rynek zagraniczny" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4., Poddziałanie 1.4.1. PPHU "ARKOS" Arkadiusz Pietrus ogłasza, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PPUH "INTROMAL" MICHAŁ PISZCZAŁKA

3) W związku z ogłoszonym dnia 03.02.2016 roku zapytaniem ofertowym dotyczącym organizacji targów meblowych w Poznaniu oraz Ostródzie zgodnie z planowaną realizacją projektu pn. "Rozszerzenie działalności eksportowej firmy "ARKOS" poprzez wkroczenie na chorwacki rynek zagraniczny" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4., Poddziałanie 1.4.1. PPHU "ARKOS" Arkadiusz Pietrus ogłasza, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BIURO PROMOCJI EXPORTU "EURO TARGI" TERESA PRONDZINSKA.

"Rozszerzenie działalności eksportowej firmy "ARKOS" poprzez wkroczenie na chorwacki rynek zagraniczny" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 1.4.1
Wyniki

 

 

 

Copyright 2014 © arkos-meble.pl Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: iPolska.com.pl