WRPO 1.5.2
A A A

Arkadiusz Pietrus P.P.H.U „ARKOS” realizuje projekt pn.

„Poprawa konkurencyjności firmy P.P.H.U. „ARKOS” poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wytwarzania konstrukcji mebli tapicerowanych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.5.2.

 

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności oraz podniesienie poziomu innowacyjności firmy ARKOS poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń, pozwalających na wprowadzenie nowych produktów w postaci mebli tapicerowanych do samodzielnego montażu.

Opracowana koncepcja projektu, która polega na wdrożeniu innowacyjnej linii technologicznej, przyczyni się do następujących rezultatów:

  • wdrożenie innowacyjności procesowej, a w konsekwencji wprowadzenie na rynek nowego produktu – stanowiących innowację produktową,
  •       zwiększenie mocy produkcyjnych – dzięki zwiększeniu wydajności i efektywności produkcji poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań zaimplementowanych w maszynach,
  • zmniejszenie kosztów produkcji – poprzez wyposażenie urządzeń w technologie, które czynią pracę wydajniejszą oszczędzając przy tym zużycie naturalnego surowca (drewna) oraz zapotrzebowanie na pracę ludzką,
  •  wprowadzenie rozwiązań przyczyniających się do poszanowania środowiska naturalnego – poprzez zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych oraz oszczędność surowca naturalnego – drewna litego,
  •  zmniejszenie kosztów transportu,
  • wprowadzenie innowacji organizacyjnej, związanej z zastosowaniem oprogramowania dedykowanego.

 

Cele jakie zamierza osiągnąć w wyniku realizacji projektu firma Arkadiusz Pietrus P.P.H.U. „ARKOS”   wpisują się w cele strategii regionalnych, w tym w ramy poddziałania 1.5.2 WRPO.  Założenia projektu są zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020:

·       Cel operacyjny 3.1 - Optymalizacja gospodarowania energią

·       Cel operacyjny 6.1 Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,

·       Cel operacyjny 6.2 – wzmocnienie roli nauki i badań dla innowacji i rozwoju gospodarczego

·       Cel operacyjny 6.9 - Tworzenie warunków dla ekspansji gospodarki województwa na rynki zewnętrzne

·       Cel operacyjny 8.1 Wzmacnianie aktywności zawodowej

·       Cel operacyjny 9.2. Budowa wizerunku województwa i jego promocja

 

Wartość projektu: 3 323 460,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 945 700,00 PLN

 

Projekt realizowany w okresie 01.07.2016 – 31.12.2016

 

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Arkadiusza Pietrusa tel. 696417623

 

INFORMACJA O NOWOŚCIACH

Informujemy, że dzięki funduszom pozyskanym z Unii Europejskiej w ramach

projektu „Poprawa konkurencyjności firmy P.P. H.U. „ARKOS” przez wdrożenie

innowacyjnych rozwiązań w zakresie wytwarzania konstrukcji mebli tapicerowanych” miło

nam poinformować, że nasza firma wprowadza na rynek dwa nowe produkty:

1. Parapety z drewna litego -wykonane z bezsękowego dobrze wysuszonego drewna

sosnowego. Parapet drewniany jest materiałem naturalnym, wytrzymałym oraz łatwym w

konserwacji i czyszczeniu. Ma korzystny wpływ na mikroklimat pomieszczenia. Lite

drewno to synonim wysokiej jakości i trwałości wyrobu. Nada niepowtarzalny wygląd

wnętrzom w stylu nowoczesnym oraz rustykalnym.

2. Meble tapicerowane do samodzielnego montażu- z racji tego, że z roku na rok wzrasta

zainteresowanie zakupu mebli w paczkach nasza firma postanowiła iść o krok dalej i w

swojej ofercie umieścić również meble tapicerowane, które będzie można wysłać do

klienta w paczkach co zmniejszy znacznie koszty transportu oraz ułatwi wniesienie do

mieszkania nie sprawiając jednocześnie najmniejszych problemów podczas montażu.

W naszej ofercie do samodzielnego montażu sofy: KUBA, INES oraz OASIS.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się naszymi nowościami !!! 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU Z DNIA 24-06-2016 R.

          1) W związku z ogłoszonym dnia 24.06.2016 roku zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu następujących maszyn: frezarki, pilarki, strugarko-grubiarki, zgodnie z planowaną realizacją projektu pn. "Poprawa konkurencyjności firmy "ARKOS" poprzez wdrożenia innowacyjnych rozwiązań" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2. firma PPHU "ARKOS" Arkadiusz Pietrus ogłasza, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

FELDER GROUP POLSKA SP. Z O. O.

           2) W związku z ogłoszonym dnia 24.06.2016 roku zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu długopisów cyfrowych oraz oprogramowania dedykowanego do tych długopisów, zgodnie z planowaną realizacją projektu pn. "Poprawa konkurencyjności firmy "ARKOS" poprzez wdrożenia innowacyjnych rozwiązań" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2. firma PPHU "ARKOS" Arkadiusz Pietrus ogłasza, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

IC SOLUTIONS SP. Z O. O.

        3) W związku z ogłoszonym dnia 24.06.2016 roku zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu okleiniarki, zgodnie z planowaną realizacją projektu pn. "Poprawa konkurencyjności firmy "ARKOS" poprzez wdrożenia innowacyjnych rozwiązań" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2. firma PPHU "ARKOS" Arkadiusz Pietrus ogłasza, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

PAUL OTT GmbH

             4) W związku z ogłoszonym dnia 24.06.2016 roku zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu następujących maszyn: piła panelowa z systemem załadunku, oprogramowania dedykowanego do piły panelowej, pilarki optymalizujacej, wielopiły oraz centrum wiertarskiego , zgodnie z planowaną realizacją projektu pn. "Poprawa konkurencyjności firmy "ARKOS" poprzez wdrożenia innowacyjnych rozwiązań" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2. firma PPHU "ARKOS" Arkadiusz Pietrus ogłasza, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

TEKNIKA S.A.

              5) W związku z ogłoszonym dnia 24.06.2016 roku zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu suszarni do drewna, zgodnie z planowaną realizacją projektu pn. "Poprawa konkurencyjności firmy "ARKOS" poprzez wdrożenia innowacyjnych rozwiązań" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2. firma PPHU "ARKOS" Arkadiusz Pietrus ogłasza, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

P.W. EKOPOL SP. J.

             6) W związku z ogłoszonym dnia 24.06.2016 roku zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu wózka widłowego, zgodnie z planowaną realizacją projektu pn. "Poprawa konkurencyjności firmy "ARKOS" poprzez wdrożenia innowacyjnych rozwiązań" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2. firma PPHU "ARKOS" Arkadiusz Pietrus ogłasza, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

P.U.H. WIDMARK

       7) W związku z ogłoszonym dnia 24.06.2016 roku zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu pieca grzewczego do automatycznego spalania biomasy, zgodnie z planowaną realizacją projektu pn. "Poprawa konkurencyjności firmy "ARKOS" poprzez wdrożenia innowacyjnych rozwiązań" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2. firma PPHU "ARKOS" Arkadiusz Pietrus ogłasza, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

NESTRO P.P.H.U. SP. Z O. O.

            8) W związku z ogłoszonym dnia 24.06.2016 roku zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu systemu odpylania wraz z filtrami, zgodnie z planowaną realizacją projektu pn. "Poprawa konkurencyjności firmy "ARKOS" poprzez wdrożenia innowacyjnych rozwiązań" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5., Poddziałanie 1.5.2. firma PPHU "ARKOS" Arkadiusz Pietrus ogłasza, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

NESTRO P.P.H.U. SP. Z O. O.

Wyniki
1)  W związku z planowaną realizacją projektu pn „Poprawa konkurencyjności firmy P.P.H.U. „ARKOS” poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wytwarzania konstrukcji mebli tapicerowanych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 poddziałanie 1.5.2 PPHU „ARKOS” Arkadiusz Pietrus ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowania w trybie zapytania ofertowego na zakup następujących elementów projektu: frezarką, pilarkę, strugarko-grubiarkę.
1)  Wersja do edycji
2) W związku z planowaną realizacją projektu pn „Poprawa konkurencyjności firmy P.P.H.U. „ARKOS” poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wytwarzania konstrukcji mebli tapicerowanych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 poddziałanie 1.5.2 PPHU „ARKOS” Arkadiusz Pietrus ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowania w trybie zapytania ofertowego na zakup następujących elementów projektu: długopis cyfrowy, oprogramowanie dedykowane do długopisów cyfrowych.
2)  Wersja do edycji
3)  W związku z planowaną realizacją projektu pn „Poprawa konkurencyjności firmy P.P.H.U. „ARKOS” poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wytwarzania konstrukcji mebli tapicerowanych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 poddziałanie 1.5.2 PPHU „ARKOS” Arkadiusz Pietrus ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowania w trybie zapytania ofertowego na zakup następującego elementu projektu: okleiniarka.
3)  Wersja do edycji
4)  W związku z planowaną realizacją projektu pn „Poprawa konkurencyjności firmy P.P.H.U. „ARKOS” poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wytwarzania konstrukcji mebli tapicerowanych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 poddziałanie 1.5.2 PPHU „ARKOS” Arkadiusz Pietrus ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowania w trybie zapytania ofertowego na zakup następujące elementy projektu: piła panelowa z systemem załadunku, oprogramowanie dedykowane do piły, pilarkę, wielopiłę, centrum wiertarskie.
4)  Wersja do edycji
5)  W związku z planowaną realizacją projektu pn „Poprawa konkurencyjności firmy P.P.H.U. „ARKOS” poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wytwarzania konstrukcji mebli tapicerowanych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 poddziałanie 1.5.2 PPHU „ARKOS” Arkadiusz Pietrus ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowania w trybie zapytania ofertowego na zakup następującego elementu projektu: suszarnia.
5)  Wersja do edycji
6)  W związku z planowaną realizacją projektu pn „Poprawa konkurencyjności firmy P.P.H.U. „ARKOS” poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wytwarzania konstrukcji mebli tapicerowanych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 poddziałanie 1.5.2 PPHU „ARKOS” Arkadiusz Pietrus ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowania w trybie zapytania ofertowego na zakup następującego elementu projektu: wózek widłowy.
6)  Wersja do edycji
6)  PYTANIA I ODPOWIEDZI
7)  W związku z planowaną realizacją projektu pn „Poprawa konkurencyjności firmy P.P.H.U. „ARKOS” poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wytwarzania konstrukcji mebli tapicerowanych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 poddziałanie 1.5.2 PPHU „ARKOS” Arkadiusz Pietrus ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowania w trybie zapytania ofertowego na zakup następującego elementu projektu: piec grzewczy do automatycznego spalania biomasy.
7)  Wersja do edycji
  Oświadczenie
8)  W związku z planowaną realizacją projektu pn „Poprawa konkurencyjności firmy P.P.H.U. „ARKOS” poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wytwarzania konstrukcji mebli tapicerowanych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.5 poddziałanie 1.5.2 PPHU „ARKOS” Arkadiusz Pietrus ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowania w trybie zapytania ofertowego na zakup następującego elementu projektu: system odpylania wraz z filtrami
8)  Wersja do edycji
8)  PYTANIA I ODPOWIEDZI
  Oświadczenie

 

 

 

 

Copyright 2014 © arkos-meble.pl Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: iPolska.com.pl